Op 18 maart 2023 speelden wij op de Brugotta Prince Tribute in de Brugse stadschouwburg.  We waren hiervoor één van de 12 geselecteerden uit een 40-tal groepen.  We speelden een eigen versie  van het nummer 'glamorous live'.  

 

On March 18, 2023 we played at the Brugotta Prince Tribute in the Bruges city theater.  We were one of the 12 selected from about 40 groups.  We played our own version of the song 'glamorous live'. 

 

Le 18 mars 2023, nous avons joué au Brugotta Prince Tribute au théâtre municipal de Bruges.  Nous étions l’un des 12 sélectionnés parmi environ 40 groupes.  Nous avons joué notre propre version de la chanson 'glamorous live'.