Grey 2023 Brugotta Prince
MP4 bestand – 18,9 MB 76 downloads

Op 18 maart 2023 speelden wij op de Brugotta Prince Tribute in de Brugse stadschouwburg.  We waren hiervoor één van de 12 geselecteerden uit een 40-tal groepen.  We speelden een eigen versie  van het nummer 'glamorous live' dat je kan downloaden hiernaast en integraal beluisteren op een MP4-app.  

 

On March 18, 2023 we played at the Brugotta Prince Tribute in the Bruges city theater.  We were one of the 12 selected from about 40 groups.  We played our own version of the song 'glamorous live' that you can download on the right and listen to in full on an MP4 app. 

 

Le 18 mars 2023, nous avons joué au Brugotta Prince Tribute au théâtre municipal de Bruges.  Nous étions l’un des 12 sélectionnés parmi environ 40 groupes.  Nous avons joué notre propre version de la chanson 'glamorous live' que vous pouvez télécharger sur la droite et écouter en entier sur une application MP4.